2ÈME QUESTIONNAIRE TRANS-EUROPÉEN SUR LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE DE L'EUROPE - 2. TRANS-EUROPÄISCHER FRAGEBOGEN FÜR DEMOKRATIE UND UNABHÄNGIGKEIT VON EUROPA - 2ND TRANSEUROPEAN QUESTIONNAIRE FOR DEMOCRACY & INDEPENDENCE OF EUROPEN-Platform
CETA & TTIP: 2ème Questionnaire trans-européen sur la démocratie et l'indépendance de l'Europe - 2. Trans-Europäischer Fragebogen für Demokratie und Unabhängigkeit von Europa - 2nd Transeuropean questionnaire for democracy & independence of Europe
PDF PORTFOLIO

Newropeans teste les partis politiques en Europe sur CETA & TTIP... Newropeans testet die politischen Parteien in Europa zu CETA & TTIP... Newropeans tests the political parties in Europe: CETA & TTIP... Newropeans test de politieke partijen in Europa CETA & TTIP... Newropeans prueba los partidos políticos en Europa CETA & TTIP... Newropeans prova i partiti politici in Europa CETA & TTIP... Newropeans testa os partidos políticos na Europa CETA & TTIP... Newropeans testib erakonnad Euroopas CETA & TTIP... Newropeans testaa Euroopan poliittisten CETA & TTIP... Newropeans δοκιμάζει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη CETA & TTIP... Newropeans testi politiskās partijas Eiropā CETA & TTIP... Newropeans testuje partie polityczne w Europie CETA & TTIP... Newropeans testuje politické strany v Európe, CETA & TTIP... Newropeane testira politične stranke v Evropi CETA & TTIP...

[nl] Brandende vraagstukken


Brandende vraagstukken in de historische Europese verkiezingen: Burgers aan het roer in Europa! Voor een echt debat over de toekomst van Europa!


[nl] Brandende vraagstukken
Het huidige EU-systeem voor de besluitvorming is niet democratisch, en we zien nu waar niet-democratische systemen van een continent toe kunnen leiden: tot verlies van onafhankelijkheid, destabilisatie van de buitenlandse betrekkingen en oorlog. Met de crisis die Europa sinds 2009 raakt, staat de EU op het punt van instorten, met de keuze om onder toezicht te worden gebracht van buitenlandse machten of extremistische krachten.
 
Het is hoog tijd dat de Europeanen het roer van Europa zelf in handen nemen, in het belang van de terugkeer naar vrede op het continent, welvaart, onafhankelijkheid en positieve invloed in de wereld. De komende Europese verkiezingen bieden een kans voor ons, burgers, en voor jullie, campagne voerende politieke partijen, om Europa weer op het juiste spoor te zetten. Dit zijn niet zomaar verkiezingen. Europa staat op een historisch kruispunt en dus hebben we een historische verantwoordelijkheid. Onder de huidige omstandigheden, kunnen de "niet anti-Europa" en de "pro-democratie” politieke partijen die campagne voeren voor de verkiezingen niet zomaar hun gebruikelijke onderwerpen “oprakelen”: ze moeten duidelijk zijn in hun posities ten aanzien van een aantal brandende kwesties, deze posities inzetten in de politieke arena en hun invloed vergroten zodra ze verkozen zijn. Dankzij duidelijke politieke stellingname ten aanzien van belangrijke kwesties, kunnen deze komende verkiezingen en de deelnemende partijen de Europese burgers helpen om eindelijk de koers te bepalen van Europa!
 
Om de echte vragen over de toekomst van Europa in deze campagne op te voeren, heeft Newropeans-Magazine met de steun van Newropeans, Association des Amis de Franck Biancheri, LEAP, IRPA en FEFAP, de meest urgente onderwerpen voor het nodige debat verzameld en voor elk onderwerp vragen geformuleerd aan de campagne voerende partijen van deze verkiezingen. Newropeans-Magazine zal alle antwoorden publiceren als een instrument voor de Europese burgers, en nodigt iedereen uit die zorgen deelt over de betreffende themas om hier samen voor op te komen.
 
Dit project is gewijd aan de nagedachtenis van onze oprichter Franck Biancheri, die dertig jaar heeft gewerkt om een ​​stem te geven aan de Europese burgers. Hij is de uitvinder van de Democracy Marathon en nam deel aan honderden conferenties om de werkelijke vragen voor de toekomst van Europa te benoemen. Newropeans-Magazine, het eerste trans-Europese online politieke tijdschrift, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld en gebruikt dit werk om het "Echte Debat over de toekomst van Europa" te starten om daarmee de toekomst van de Europeanen te redden.

PDF:

[nl] Brandende vraagstukken


Internationale politiek van de EU onder democratische controle: TTIP - Oekraïne - NAVO
 
 
I. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Democratie in gevaar
 
Doelstelling van het TTIP is het elimineren van ons huidige bestuurs- en recht systeem. Het heeft niet als doelstelling het belang van Europese burgers te dienen maar het is gericht op de belangen van de grote economische en financiële instellingen. Het wordt doorgezet door Obama, die ook vecht om zijn ‘fast-track’ autoriteit herwinnen (dwz dat het Amerikaanse congress alleen ja of nee kan zeggen tegen het gehele verdrag)1 , omdat zijn politieke steun in eigen land zeer laag is en vanwege de wanhopige economische en financiële situatie in de VS. Het wordt doorgedrukt door de Europese Commissie, die verworden is tot een machine voor liberalisering, tegen de belangen van de Europeanen in.
TTIP wordt onderhandeld door mensen, die niet gekozen zijn, die niet onder enige vorm van politieke en democratische controle staan en die levenslange immuniteit genieten voor hun daden tijdens hun dienstverband.2
 
De TTIP gesprekken worden in het geheim gevoerd, zonder enige vorm van controle door de EU-lid-staten (Europese Raad), het Europees Parlement of de Europese burgers. De tekst van het verdrag zal pas openbaar gemaakt worden nadat het is ondertekend en niet voorafgaand ter toetsing.3
 
Voor een groot deel zal het TTIP de soevereiniteit van Europa en die van de EU-lidstaten elimineren. Het zal particuliere bedrijven toestaan om Europese regeringen te vervolgen als hun wetten en regelgeving een belemmering zijn voor de optimale winst van deze bedrijven. Het is onderhandeld ondanks tegenstrijdige transatlantische betrekkingen op vele gebieden: voedselzekerheid, GMO, NSA spionage programma's, landbouw, cultuur ...4
 
In Europa groeit het verzet tegen het TTIP en dit verzet is steeds meer georganiseerd. Als het TTIP niet door de nationale parlementen of het Europees Parlement wordt aanvaard, zal dat waarschijnlijk sterke diplomatieke spanningen creëren tussen de EU-lidstaten en de VS.5

  • Zullen jullie deelnemen aan een Europese coalitie tegen het TTIP indien gevraagd?
     
 
II. Oekraïense Crisis: Onafhankelijkheid in gevaar
 
Het Europese project is gebouwd als een alternatief voor de oude wereld, waarin de Europese nationale staten tegen elkaar vochten door middel van diplomatie en oorlogen. Nu, 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog, hebben we een situatie waarin deze oude wereld terug in de realiteit komt. De huidige EU heeft geen sterk politiek leiderschap en is dus grotendeels gedomineerd door Amerikaanse belangen.
 
LEAP heeft de Oekraïne-crisis benoemt als: "reactie van de VS om te overleven: trigger een koude oorlog om het gemakkelijker maken om Europa te annexeren" en legt uit: "Ons team is van mening dat het doel van deze operatie niets minder is dan een poging om Europa te annexeren (met name dankzij het TTIP vrij-handelsverdrag, maar meer in het algemeen door de bezetting van het onmetelijke Europese politiek vacuüm, en door de herpositionering van de Amerikaanse troepen op Europese bodem, die op dit moment plaatsvindt) om een dollar zone te consolideren die volledig aan het instorten is, wetende dat als de dollar niet langer de belangrijkste valuta zal zijn voor de internationale handel, de VS meteen zal instorten. Het is dan ook echt overleven waar we het over hebben."6
 
In deze situatie heeft LEAP acht strategische aanbevelingen geformuleerd en pleit voor een "Verdrag van de staatshoofden van de Eurozone voor Europese vrede en onafhankelijkheid".7

  • Ondersteunen jullie een Verdrag van de staatshoofden van de Eurozone voor Europese vrede en onafhankelijkheid?
     
 
III. NAVO: Vrede in gevaar
 
Europa is het resultaat van een vredesproces en dus is Europa's roeping en plicht om een vreedzame acteur in de wereld te zijn. De NAVO is een overblijfsel van de oude wereld, die ontstond na de Tweede Wereldoorlog en die niet langer op een wereldwijde schaal bestaat. Nu bevinden we ons in een situatie waarin de NAVO-troepen opgesteld worden tegen Rusland op ons Europese grondgebied, een situatie die zou kunnen worden opgelost op het continent door gesprekken en onderhandelingen, maar in plaats daarvan dreigt oorlog op het Europese continent te brengen.
 
Dit beïnvloedt ook het principe van Europese integriteit. In de EU is elke lidstaat verzekerd te worden verdedigd door andere lidstaten, als het onder dreiging van enige vorm van externe aanvallen komt, maar Europa heeft geen gemeenschappelijke defensie, dus Newropeans heeft door middel van haar programma gepleit voor de opbouw van een Europese defensie.
 
Nu zien we met de Oekraïense crisis de lidstaten op bilaterale basis onderhandelen met de VS en de NAVO voor de oprichting van militaire bases.
 
  • Steunen jullie de verwijdering van alle niet-Europese strijdkrachten van Europees grondgebied, en met name de verwijdering van Amerikaanse kernwapens?
 
 
IV.    Schakel de EEAS (European External Action Service) uit of zet haar onder politieke controle
 
De EEAS en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Ashton, zijn in grote mate verantwoordelijk voor het starten van de escalatie in de Oekraïne. Daarom schrijft LEAP in haar tweede strategische aanbeveling:
 
"Om dit te doen, is het noodzakelijk om de politieke onverantwoordelijkheid van de European External Action Service te straffen en te herinneren aan haar plicht de beslissingen van de lidstaten uit te voeren. De European External Action Service is een Europese diplomatieke dienst die geen legitimiteit heeft namens de Europeanen te spreken, en nog minder om strategische beslissingen te nemen waarvan de gevolgen de vernietiging van de betrekkingen met onze buren zijn, het in gang zetten van burgeroorlogen in de buurlanden en het creeren van risico's van oorlog of ijzeren gordijnen. Zowel in wezen als vorm is er niets makkelijker dan de EEAS aan haar taken te herinneren en deze te koppelen aan een meer democratisch gelegitimeerd politiek besluitvormings lichaam."8
 
  • Steunen jullie de vraag om de EEAS uit te schakelen of onder politieke controle te stellen?
 
 

Een democratisch Euroland, de weg vooruit
 
 
 
V. Internationale politiek van EU onder democratische controle
 
Newropeans is van mening dat de Europese internationale politiek alleen effectief en legitiem kan zijn als het gebaseerd is op de pijlers van democratische processen, hetgeen betekent:
 
- Transparante besluitvorming met betrekking tot de bepalingen van de Europese internationale politiek, met inbegrip van internationaal handelsbeleid, en met name de Europese standpunten ten aanzien van de besluitvormende organen van de grote multilaterale instellingen (UNO, de WTO, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, ...) ;
 
- Een jaarlijks debat in het parlement met betrekking tot de praktijken van het Europees Buitenlands Beleid voor de komende jaren, en de benodigde stemmingen met gekwalificeerde meerderheid;
 
- Stemmen van het parlement op elke missie van de Europese troepen. Deze maatregel kan alleen worden genomen nadat er een gezamenlijk defensiebeleid is overeengekomen, dat de militaire structuren definieert van Europese politiek. In de tussentijd, beveelt Newropeans het stemmen van de Europese Raad aan met een gewone meerderheid inzake de militaire missies in een multilateraal verband (EU of NAVO);
 
- Een trans-Europees referendum met een dubbele meerderheid (meerderheid van de Europese burgers en meerderheid van de lidstaten) om te beslissen over belangrijke wijzigingen van communautaire verdragen, en in het bijzonder uitbreidingen.
 
  • Steunen jullie het voorstel van Newropeans dat een belangrijke wijziging van de communautaire verdragen, met name met betrekking tot een uitbreiding, alleen gedaan kan worden door middel van een trans-Europees referendum?
 
 
VI. Democratisch Bestuur Euroland
 
Newropeans heeft al jaren kritiek op het ondemocratische EU-systeem, en heeft in haar "16 voorstellen"9 en in haar programma10 een alternatief geformuleerd. Gebruik makend van een unieke kieswet, trans-Europese partijen en lijsten, met de helft van de zetels in het Europees Parlement gekozen door trans-Europese lijsten, en waarbij het bestuursorgaan gekozen wordt door een dergelijk parlement, poly-centrisme en meertaligheid.
Zoals we kunnen zien in de huidige campagne en door de waarschijnlijke uitkomst van de verkiezingen, is de uitvoering van dit voorstel essentieel voor een Europees parlementair orgaan.
 
Vandaag worden we geconfronteerd met een diepe politieke crisis en een gebrek aan politiek leiderschap in de EU, die het succes van de integratie dreigt te ondermijnen. De EU is grotendeels gedomineerd en geblokkeerd door het Verenigd Koninkrijk en via het Verenigd Koninkrijk door de VS. Nu beide in wanorde zijn, stort deze EU in. Om vooruit te gaan, stelt Newropeans voor niet te focussen op dit instortende EU-kader, maar op democratisering van Euroland.
 
In de afgelopen jaren ligt de Euro, die gemaakt is zonder politieke integratie, onder vuur. Het Verenigd Koninkrijk heeft tegen de Euro gekozen en tegen Euroland en heeft geprobeerd om de oprichting van een Euroland bestuur te voorkomen. Desondanks hebben de eerste instellingen van een Euroland bestuur zich ontwikkeld. Zo is Euroland als een nieuwe soevereine entiteit in opkomst, maar niet democratisch, het is eerder een creatie van de nationale Europese regeringen die niet verantwoordelijk zijn voor de Europese burgers als geheel. Daarom pleit Newropeans voor een democratisering van Euroland.
 
  • Steunen jullie het voorstel van Newropeans voor de opbouw van een democratisch Euroland?
 
 
PDF:

Belgique / België / Belgien | Deutschland | Eesti | Éire | Ελλάδα | Espana | France | Italia | Κύπρος | Latvija | Luxembourg | Malte | Nederlands | Österreich | Portugal | Slovenija | Slovensko | Suominewropeans 2009
Rejoignez la plateforme! Machen Sie mit! Join us!
SI-Piratska stranka Slovenije
BE-cdh
FR-Europe citoyenne_logo_web4
JEZUS LEEFT- logo
SK-PRIAMA DEMO
IE-DDI
AT-EU STOP
NL-GROEN
FR-Pour l'Union, une génération d'action
FR-Radicalement Citoyen
BE-Socialistische Partij anders
FR-Europe populaire (Castro)
IT-FORZA-DEMARTNI
LT-CDU
FR-PIRATE SUD OUEST
ES-ALTERNATIVA REEPUBLICANA
LT-Suverenitāte
FR-msa-circonscription-ouest-europeennes-nicolas-rey
DE-ODP
SK-Slovenská ľudová strana (SLS)
LU-PIRATEN
EDE-2014
SU-Perussuomalaiset
IT-M5S
NL-50pluspartij
DE-die-linke
ES-CILUS, Ciudadanos Libres Unidos
ES-Agrupación de Electores Recortes Cero
NL-Piratenpartij
AT-SPÖ
FR-NouvelleDonne
MT-Alleanza Liberali Malta
FR-europeecologie
ES-Partido da terra
IE-fisnua