2ÈME QUESTIONNAIRE TRANS-EUROPÉEN SUR LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE DE L'EUROPE - 2. TRANS-EUROPÄISCHER FRAGEBOGEN FÜR DEMOKRATIE UND UNABHÄNGIGKEIT VON EUROPA - 2ND TRANSEUROPEAN QUESTIONNAIRE FOR DEMOCRACY & INDEPENDENCE OF EUROPEN-Platform
CETA & TTIP: 2ème Questionnaire trans-européen sur la démocratie et l'indépendance de l'Europe - 2. Trans-Europäischer Fragebogen für Demokratie und Unabhängigkeit von Europa - 2nd Transeuropean questionnaire for democracy & independence of Europe
PDF PORTFOLIO

Newropeans teste les partis politiques en Europe sur CETA & TTIP... Newropeans testet die politischen Parteien in Europa zu CETA & TTIP... Newropeans tests the political parties in Europe: CETA & TTIP... Newropeans test de politieke partijen in Europa CETA & TTIP... Newropeans prueba los partidos políticos en Europa CETA & TTIP... Newropeans prova i partiti politici in Europa CETA & TTIP... Newropeans testa os partidos políticos na Europa CETA & TTIP... Newropeans testib erakonnad Euroopas CETA & TTIP... Newropeans testaa Euroopan poliittisten CETA & TTIP... Newropeans δοκιμάζει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη CETA & TTIP... Newropeans testi politiskās partijas Eiropā CETA & TTIP... Newropeans testuje partie polityczne w Europie CETA & TTIP... Newropeans testuje politické strany v Európe, CETA & TTIP... Newropeane testira politične stranke v Evropi CETA & TTIP...

[SK] PRIAMA DEMOKRACIA1. Budete sa podieľať na európskej koalície proti TTIP stránky, ak ste volal?       ÁNO
  Komentáre...
Volám sa Ing Viliam  Mokráň, som kandidát č.7 na poslaca EP, koalície Priama demokracia a  Kresťanská ľudová strana, uvedená pod č. 28, volieb do EP 24.5.2014. Plne sa stotožňujem s výzvou.
 
   
2. Budete podporovať Dohovor hláv štátov v eurozóne pre Európsku mier a nezávislosť?      ÁNO
  Komentáre...
Som za vytvorenie novej obrannej iniciatíve EÚ, bez NATO, aby sme nepodliehali vplyvu USA.
Clinton a Busch patria  pred Haagský tribunál za napadnutie Bývalej Juhoslávie, Afganistanu a Iraku,
bez súhlasu OSN. Zabíjanie žien, detí, starcov, znásilňovanie žien, mučenie vazňov, porušovanie Ženevských konvencíí, tajné vaznice v Európe, waterboardig, diplomatické depeše, Quantanámo-vaznica bez jurizdikcie.
 
   
3. Podporite odstránenie všetkých neeurópskych ozbrojených síl v celej Európe, a najmä odstránenie amerických jadrových zbraní?      ÁNO
  Komentáre...
Vyjadril som sa už v predošlom článku. Tým, že zanikla Varšavská zmluva, NATO nemá opdstatnenie. Gorbačov jasne zadefinoval systém, že nové krajiny V4, nepotrebujú NATO.Som za novovznikajúce krajiny- Krymský poloosrov, Doneská republika, Katalánsko, Benátska republika, Írsko oddeliť od Anglicka, Belgicko-Valóni a Flámi.
 
   
4. Podporite výzvu zakázať ESVČ, alebo dať pod politickou kontrolou?      ÁNO
  Komentáre...
Treba pripomenúť, že sú tu USA sily Blackwater, tí, čo mučili irackých vazňov a to stačí, pôsobia na Ukrajine.. Dosť bolo USA-to sú štátni teroristi.
 
   
5. Podporte Newropeans návrh, že každá významná zmena v zmluvách EÚ, najmä pokiaľ ide o európskej integrácii, by malo  urobiť len prostredníctvom trans-európske referendum?      ÁNO
  Komentáre...
Plne podporujem.
 
   
6. Podporte Newropeans návrh vybudovať demokratickú Euroland ?      ÁNO
  Komentáre...
plne podporujem
 

 

koalicia Priama demokracia a Kresťanská ľudová strana
Ing. Viliam Mokran, podpredseda
viliam.mokran@inmail.sk
 

See the file (pdf)
sk_priama_demokracia.pdf SK-PRIAMA DEMOKRACIA.pdf  (294.56 KB)Belgique / België / Belgien | Deutschland | Eesti | Éire | Ελλάδα | Espana | France | Italia | Κύπρος | Latvija | Luxembourg | Malte | Nederlands | Österreich | Portugal | Slovenija | Slovensko | Suominewropeans 2009
Rejoignez la plateforme! Machen Sie mit! Join us!
NL-Piratenpartij
IT-FORZA-DEMARTNI
SK-PRIAMA DEMO
NL-50pluspartij
LT-Suverenitāte
IE-DDI
SI-Piratska stranka Slovenije
ES-Agrupación de Electores Recortes Cero
AT-SPÖ
AT-EU STOP
FR-Pour l'Union, une génération d'action
SK-Slovenská ľudová strana (SLS)
IT-M5S
BE-Socialistische Partij anders
FR-Europe populaire (Castro)
JEZUS LEEFT- logo
NL-GROEN
FR-NouvelleDonne
SU-Perussuomalaiset
ES-CILUS, Ciudadanos Libres Unidos
FR-PIRATE SUD OUEST
FR-msa-circonscription-ouest-europeennes-nicolas-rey
ES-Partido da terra
DE-die-linke
IE-fisnua
FR-europeecologie
EDE-2014
LU-PIRATEN
FR-Europe citoyenne_logo_web4
DE-ODP
MT-Alleanza Liberali Malta
LT-CDU
FR-Radicalement Citoyen
ES-ALTERNATIVA REEPUBLICANA
BE-cdh