2ÈME QUESTIONNAIRE TRANS-EUROPÉEN SUR LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE DE L'EUROPE - 2. TRANS-EUROPÄISCHER FRAGEBOGEN FÜR DEMOKRATIE UND UNABHÄNGIGKEIT VON EUROPA - 2ND TRANSEUROPEAN QUESTIONNAIRE FOR DEMOCRACY & INDEPENDENCE OF EUROPE



N-Platform
CETA & TTIP: 2ème Questionnaire trans-européen sur la démocratie et l'indépendance de l'Europe - 2. Trans-Europäischer Fragebogen für Demokratie und Unabhängigkeit von Europa - 2nd Transeuropean questionnaire for democracy & independence of Europe
PDF PORTFOLIO

Newropeans teste les partis politiques en Europe sur CETA & TTIP... Newropeans testet die politischen Parteien in Europa zu CETA & TTIP... Newropeans tests the political parties in Europe: CETA & TTIP... Newropeans test de politieke partijen in Europa CETA & TTIP... Newropeans prueba los partidos políticos en Europa CETA & TTIP... Newropeans prova i partiti politici in Europa CETA & TTIP... Newropeans testa os partidos políticos na Europa CETA & TTIP... Newropeans testib erakonnad Euroopas CETA & TTIP... Newropeans testaa Euroopan poliittisten CETA & TTIP... Newropeans δοκιμάζει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη CETA & TTIP... Newropeans testi politiskās partijas Eiropā CETA & TTIP... Newropeans testuje partie polityczne w Europie CETA & TTIP... Newropeans testuje politické strany v Európe, CETA & TTIP... Newropeane testira politične stranke v Evropi CETA & TTIP...









[SK] PRIAMA DEMOKRACIA



1. Budete sa podieľať na európskej koalície proti TTIP stránky, ak ste volal?       ÁNO
  Komentáre...
Volám sa Ing Viliam  Mokráň, som kandidát č.7 na poslaca EP, koalície Priama demokracia a  Kresťanská ľudová strana, uvedená pod č. 28, volieb do EP 24.5.2014. Plne sa stotožňujem s výzvou.
 
   
2. Budete podporovať Dohovor hláv štátov v eurozóne pre Európsku mier a nezávislosť?      ÁNO
  Komentáre...
Som za vytvorenie novej obrannej iniciatíve EÚ, bez NATO, aby sme nepodliehali vplyvu USA.
Clinton a Busch patria  pred Haagský tribunál za napadnutie Bývalej Juhoslávie, Afganistanu a Iraku,
bez súhlasu OSN. Zabíjanie žien, detí, starcov, znásilňovanie žien, mučenie vazňov, porušovanie Ženevských konvencíí, tajné vaznice v Európe, waterboardig, diplomatické depeše, Quantanámo-vaznica bez jurizdikcie.
 
   
3. Podporite odstránenie všetkých neeurópskych ozbrojených síl v celej Európe, a najmä odstránenie amerických jadrových zbraní?      ÁNO
  Komentáre...
Vyjadril som sa už v predošlom článku. Tým, že zanikla Varšavská zmluva, NATO nemá opdstatnenie. Gorbačov jasne zadefinoval systém, že nové krajiny V4, nepotrebujú NATO.Som za novovznikajúce krajiny- Krymský poloosrov, Doneská republika, Katalánsko, Benátska republika, Írsko oddeliť od Anglicka, Belgicko-Valóni a Flámi.
 
   
4. Podporite výzvu zakázať ESVČ, alebo dať pod politickou kontrolou?      ÁNO
  Komentáre...
Treba pripomenúť, že sú tu USA sily Blackwater, tí, čo mučili irackých vazňov a to stačí, pôsobia na Ukrajine.. Dosť bolo USA-to sú štátni teroristi.
 
   
5. Podporte Newropeans návrh, že každá významná zmena v zmluvách EÚ, najmä pokiaľ ide o európskej integrácii, by malo  urobiť len prostredníctvom trans-európske referendum?      ÁNO
  Komentáre...
Plne podporujem.
 
   
6. Podporte Newropeans návrh vybudovať demokratickú Euroland ?      ÁNO
  Komentáre...
plne podporujem
 

 

koalicia Priama demokracia a Kresťanská ľudová strana
Ing. Viliam Mokran, podpredseda
viliam.mokran@inmail.sk
 

See the file (pdf)
sk_priama_demokracia.pdf SK-PRIAMA DEMOKRACIA.pdf  (294.56 KB)



Belgique / België / Belgien | Deutschland | Eesti | Éire | Ελλάδα | Espana | France | Italia | Κύπρος | Latvija | Luxembourg | Malte | Nederlands | Österreich | Portugal | Slovenija | Slovensko | Suomi











newropeans 2009




Rejoignez la plateforme! Machen Sie mit! Join us!
MT-Alleanza Liberali Malta
AT-SPÖ
NL-50pluspartij
AT-EU STOP
FR-PIRATE SUD OUEST
SK-PRIAMA DEMO
NL-Piratenpartij
FR-Europe populaire (Castro)
ES-CILUS, Ciudadanos Libres Unidos
IE-fisnua
NL-GROEN
SK-Slovenská ľudová strana (SLS)
FR-europeecologie
BE-cdh
IE-DDI
FR-msa-circonscription-ouest-europeennes-nicolas-rey
EDE-2014
FR-Radicalement Citoyen
DE-ODP
ES-ALTERNATIVA REEPUBLICANA
ES-Partido da terra
FR-Pour l'Union, une génération d'action
SI-Piratska stranka Slovenije
LT-Suverenitāte
LU-PIRATEN
JEZUS LEEFT- logo
ES-Agrupación de Electores Recortes Cero
DE-die-linke
IT-FORZA-DEMARTNI
IT-M5S
BE-Socialistische Partij anders
FR-Europe citoyenne_logo_web4
FR-NouvelleDonne
LT-CDU
SU-Perussuomalaiset