2ÈME QUESTIONNAIRE TRANS-EUROPÉEN SUR LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE DE L'EUROPE - 2. TRANS-EUROPÄISCHER FRAGEBOGEN FÜR DEMOKRATIE UND UNABHÄNGIGKEIT VON EUROPA - 2ND TRANSEUROPEAN QUESTIONNAIRE FOR DEMOCRACY & INDEPENDENCE OF EUROPEN-Platform
CETA & TTIP: 2ème Questionnaire trans-européen sur la démocratie et l'indépendance de l'Europe - 2. Trans-Europäischer Fragebogen für Demokratie und Unabhängigkeit von Europa - 2nd Transeuropean questionnaire for democracy & independence of Europe
PDF PORTFOLIO

Newropeans teste les partis politiques en Europe sur CETA & TTIP... Newropeans testet die politischen Parteien in Europa zu CETA & TTIP... Newropeans tests the political parties in Europe: CETA & TTIP... Newropeans test de politieke partijen in Europa CETA & TTIP... Newropeans prueba los partidos políticos en Europa CETA & TTIP... Newropeans prova i partiti politici in Europa CETA & TTIP... Newropeans testa os partidos políticos na Europa CETA & TTIP... Newropeans testib erakonnad Euroopas CETA & TTIP... Newropeans testaa Euroopan poliittisten CETA & TTIP... Newropeans δοκιμάζει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη CETA & TTIP... Newropeans testi politiskās partijas Eiropā CETA & TTIP... Newropeans testuje partie polityczne w Europie CETA & TTIP... Newropeans testuje politické strany v Európe, CETA & TTIP... Newropeane testira politične stranke v Evropi CETA & TTIP...

[BE] Socialistische Partij anders


see comments on each point, do not answer the questionnaire


[BE] Socialistische Partij anders
1. Zullen jullie deelnemen aan een Europese coalitie tegen het TTIP indien gevraagd?  
  Met betrekking tot TTIP ben ik er van overtuigd dat het geen zin heeft op voorhand reeds een mogelijk akkoord af te schieten. Ik wil dus niet op voorhand zeggen dat de handelsrelaties met de VS niet verbeterd kunnen worden of dat we sowieso een akkoord moeten afsluiten. Ik volg momenteel de onderhandelingen over TTIP zeer kritisch op de voet. Ik ben bovendien bezorgd om de uitkomst van die onderhandelingen. Het afsluiten van een akkoord met de VS kan economisch belangrijk zijn maar niet tegen elke prijs. Belangrijk is dat het akkoord de hele samenleving ten goede komt en niet enkel de multinationals.

Mijn fractie in het Europees parlement (S&D) heeft een aantal speerpunten naar voor geschoven die essentieel zullen zijn in het bepalen van ons definitieve standpunt over het TTIP. Zo zullen wij TTIP niet steunen als er onder andere een ISDS (= investor to state dispute settlement) in opgenomen is, als het akkoord gebruikt wordt om onze standaarden op gebied van milieubescherming, volksgezondheid, werknemersrechten, sociale bescherming, voedselveiligheid, ... te verlagen en als er geen uitgebreid databeschermingspakket aan TTIP gekoppeld wordt.

De lopende onderhandelingen houden rekening met de resolutie die het Europees parlement daarover goedkeurde. Daarin werd bijvoorbeeld de audiovisuele sector uitgesloten van de onderhandelingen. De transparantie van de onderhandelingen is echter een zwak punt. Hier is nog veel ruimte voor verbetering. Zowel het Europees parlement als het middenveld moet beter geïnformeerd worden. In die zin is de momenteel lopende consultatie een stap vooruit maar tegelijk niet voldoende om de transparantie te verhogen.
   
2. Ondersteunen jullie een Verdrag van de staatshoofden van de Eurozone voor Europese vrede en onafhankelijkheid?  
  Ik ben een absoluut voorstander van de diplomatieke weg, zowel bij conflictpreventie als bij conflictbemiddeling en conflictoplossing. De Europese Unie heeft hier een bijzonder belangrijke rol te spelen, in het bijzonder ten aanzien van haar buurlanden en partnerlanden. Ik denk echter niet dat het ontwikkelen van een afzonderlijk buitenlands beleid op niveau van de Eurozone een goed idee is. Dit moet gebeuren door de Europese Unie.
   
3. Steunen jullie de verwijdering van alle niet-Europese strijdkrachten van Europees grondgebied, en met name de verwijdering van Amerikaanse kernwapens?  
  Kernwapens zijn nutteloze, dure en gevaarlijke massavernietigingswapens. sp.a wil dan ook dat deze zo snel mogelijk worden verwijderd van het Belgisch grondgebied en ons land kernwapenvrij wordt gemaakt. De terugtrekking van de kernwapens in Kleine Brogel is de noodzakelijke eerste stap in het Belgische streven naar een kernwapenvrij Europa. We ontwikkelen een strategie voor de Belgische bijdrage op internationale fora. Ons land zet hierbij in op een vooruitstrevend tijdschema naar een kernwapenvrije wereld, de opvolging van de VN-conferentie over ontwapening en de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag. Bovendien streeft sp.a naar kernwapenvrije zones in het bijzonder in het Nabije en Midden-Oosten, en ijveren we voor de verbetering van de veiligheid van nucleair materiaal en een versterking van de rol van het Internationaal Atoomagentschap.
 
   
4. Steunen jullie de vraag om de EEAS uit te schakelen of onder politieke controle te stellen?  
  De Europese Dienst voor Extern Optreden moet de uitdrager zijn van een proactief en uitgesproken Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Sp.a wil de besluitvormingsprocedure met betrekking tot het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid verschuiven van de unanimiteitsregel naar een gekwalificeerde meerderheid. Als de EU er niet in slaagt met één stem te spreken, kan ze geen constructieve wereldspeler zijn die terecht internationaal leiderschap kan opnemen. Samen met andere grootmachten moet de EU haar verantwoordelijkheid opnemen voor vrede en veiligheid, duurzame en solidaire ontwikkeling, wat ook de verdediging van de mensenrechten en de strikte naleving van het internationaal recht inhoudt.
De eerste prioriteit van de Europese Dienst voor Extern Optreden moet echter steeds het de-escaleren van een conflict en het behoud van de vrede zijn. Met opruiend taalgebruik is immers niemand gebaat en wordt de-escalatie, conflictpreventie en conflictbemiddeling bemoeilijkt.  
   
5. Steunen jullie het voorstel van Newropeans dat een belangrijke wijziging van de communautaire verdragen, met name met betrekking tot een uitbreiding, alleen gedaan kan worden door middel van een trans-Europees referendum?  
  Ik geloof sterk in het model van een participerende samenleving. Dit houdt in dat plannen voor belangrijke en ingrijpende maatregelen of projecten voorafgaand gepresenteerd worden aan de participerende samenleving: aan de betrokken individuen, verenigingen, ondernemingen, besturen en agentschappen. Een volksraadpleging kan een interessant instrument zijn om belangrijke maatschappelijke vraagstukken voor te leggen aan de samenleving. Een volksraadpleging is echter niet in elk geval het juiste instrument en niet alle vragen komen in aanmerking voor een referendum. Ook via andere instrumenten kan de samenleving participeren aan het beleid. Een open consultatie is daar een voorbeeld van.

Ik ben het er niet mee eens dat de uitbreiding van de EU alleen kan gebeuren nadat dit via een referendum aan de Europese bevolking werd voorgelegd. Ik ben er echter wel van overtuigd dat het cruciaal is dat er een maatschappelijk draagvlak moet zijn voor er over verdere uitbreiding kan nagedacht worden.

Ikzelf ben er trouwens van overtuigd dat de grenzen aan de EU bereikt zijn. Buiten de huidige kandidaat-lidstaten en eventueel de landen van het voormalige Joegoslavië, moet de EU niet meer uitbreiden. Bovendien moeten we zeer strikt waken over het behalen van de criteria vooraleer we deze landen het lidmaatschap aanbieden.
   
6. Steunen jullie het voorstel van Newropeans voor de opbouw van een democratisch Euroland?  
  Het bestuur van de Eurozone moet onder democratische controle van het Europees parlement komen. Het is het democratisch gehalte van de Europese Unie dat verhoogd moet worden. Een eerste stap hierbij is het feit dat nu voor de eerste keer de verschillende fracties een kandidaat commissievoorzitter voorgedragen hebben. De grootste fractie zal als eerste mogen proberen een meerderheid van de Europese parlementsleden achter hun kandidaat te krijgen. Het opzetten van een aparte democratische structuur voor de Eurozone lijkt me op dit moment niet nuttig. 


http://pes.eu/fr/parties/socialistische-partij-anders
Kantoor Kathleen Van Brempt
kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu


PDF:Belgique / België / Belgien | Deutschland | Eesti | Éire | Ελλάδα | Espana | France | Italia | Κύπρος | Latvija | Luxembourg | Malte | Nederlands | Österreich | Portugal | Slovenija | Slovensko | Suominewropeans 2009
Rejoignez la plateforme! Machen Sie mit! Join us!
FR-Europe populaire (Castro)
IE-DDI
BE-cdh
EDE-2014
IT-M5S
FR-msa-circonscription-ouest-europeennes-nicolas-rey
FR-Pour l'Union, une génération d'action
ES-Partido da terra
NL-Piratenpartij
IE-fisnua
NL-50pluspartij
FR-Europe citoyenne_logo_web4
IT-FORZA-DEMARTNI
FR-Radicalement Citoyen
ES-ALTERNATIVA REEPUBLICANA
SK-PRIAMA DEMO
ES-Agrupación de Electores Recortes Cero
FR-PIRATE SUD OUEST
NL-GROEN
AT-SPÖ
SU-Perussuomalaiset
FR-NouvelleDonne
JEZUS LEEFT- logo
LT-CDU
LT-Suverenitāte
FR-europeecologie
LU-PIRATEN
DE-die-linke
SI-Piratska stranka Slovenije
ES-CILUS, Ciudadanos Libres Unidos
AT-EU STOP
MT-Alleanza Liberali Malta
BE-Socialistische Partij anders
SK-Slovenská ľudová strana (SLS)
DE-ODP