2ÈME QUESTIONNAIRE TRANS-EUROPÉEN SUR LA DÉMOCRATIE ET L'INDÉPENDANCE DE L'EUROPE - 2. TRANS-EUROPÄISCHER FRAGEBOGEN FÜR DEMOKRATIE UND UNABHÄNGIGKEIT VON EUROPA - 2ND TRANSEUROPEAN QUESTIONNAIRE FOR DEMOCRACY & INDEPENDENCE OF EUROPEN-Platform
CETA & TTIP: 2ème Questionnaire trans-européen sur la démocratie et l'indépendance de l'Europe - 2. Trans-Europäischer Fragebogen für Demokratie und Unabhängigkeit von Europa - 2nd Transeuropean questionnaire for democracy & independence of Europe
PDF PORTFOLIO

Newropeans teste les partis politiques en Europe sur CETA & TTIP... Newropeans testet die politischen Parteien in Europa zu CETA & TTIP... Newropeans tests the political parties in Europe: CETA & TTIP... Newropeans test de politieke partijen in Europa CETA & TTIP... Newropeans prueba los partidos políticos en Europa CETA & TTIP... Newropeans prova i partiti politici in Europa CETA & TTIP... Newropeans testa os partidos políticos na Europa CETA & TTIP... Newropeans testib erakonnad Euroopas CETA & TTIP... Newropeans testaa Euroopan poliittisten CETA & TTIP... Newropeans δοκιμάζει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη CETA & TTIP... Newropeans testi politiskās partijas Eiropā CETA & TTIP... Newropeans testuje partie polityczne w Europie CETA & TTIP... Newropeans testuje politické strany v Európe, CETA & TTIP... Newropeane testira politične stranke v Evropi CETA & TTIP...

Ajaloolise Parlamendivalimiste pakilisemad küsimused: Kodanikud võtavad Euroopa tormijooksuga!


Tõelise arutelu eest Euroopa tuleviku üle!


Ajaloolise Parlamendivalimiste pakilisemad küsimused: Kodanikud võtavad Euroopa tormijooksuga!
Praegune otsuste langetamise süsteem EL-is ei ole demokraatlik ja me näeme nüüd, kuhu võivad viia ühe mandri mittedemokraatlikud süsteemid: iseseisvuse kaotamisele, destabiliseeritud suhtetele välismaaga ja sõdadeni. 2009 aastal Euroopat tabanud kriis, on viinud EL-i kokkuvarisemise äärele, jättes vaid valiku, kas olla võõra kontrolli all või laste ennast juhtida äärmuslikkudest jõududest. On aeg, et eurooplased ise hakkaksid Euroopa laeva juhtima, et tuua tagasi rahu, heaolu ja positiivne globaalne mõju.
 
Lähenevad Euroopa valimised annavad meile, kodanikele, võimaluse, ent ka erakondade valimiskampaaniatele, et tuua Euroopa tagasi õigele teele. Need ei ole tavalised valimised. Euroopa on ajaloolisel ristteel, nii et meil lasub ajalooline vastutus. Praeguses olukorras erakonnad, mis on “mitte anti-Euroopa " ja" pro-demokraatiale " suunatud , ei saa arutada oma tavapärasest teemasid: neil peab olema kindel seisukoht oma positsioonide kohta mitmete pakiliste küsimuste suhtes, tegeleda nende seisukohtade muutmisega poliitilistes lahingutes ja leida võimalusi, kuidas suurendada oma võimet mõjutada peale valimisi. Tänu selgetele poliitilistele kohustustele võtmeküsimustes peagi toimuvatel valimistel ja parteid kes sellest osa võtavad, saavad aidata Euroopa kodanikel lõpuks võtta kontrolli Euroopa laeva üle!
 
Et esitada tõelised küsimused Euroopa tuleviku suhtes selles kampaanias, toetus Newropeans-Magazine  järgmistele: Newropeans , Association des Amis de Franck Biancheri, LEAP, IRPA, FEFAP, ja  Newropeans-Magazine, on kokku kogunud kõige pakilisemad teemad vajalikuks aruteluks ja on sõnastanud iga teema kohta küsimused osavõtvatele parteidele, mis konkureerivad ja nendele kolme valikut. Newropeans-Magazine avaldab kõik vastused, mis on kasulikuks vahendiks eurooplastele ning kutsub kõiki, kes sellega nõus, et võidelda koos erakorralise programmi eest.
 
See projekt on pühendatud meie asutaja Franck Biancheri mälestuseks, kes töötas kolmkümmend aastat, et anda Euroopa kodanikele hääl. Ta asutas Demokraatia Maratoni ja osales sadadel konverentsidel, et esitada reaalseid küsimusi Euroopa tuleviku kohta. Newropeans-ajakiri, mis on esimene üleeuroopaline poliitiline ajakiri, on mänginud selles olulist rolli ning kasutab tehtud tööd, et alustada "tõsise aruteluga Euroopa tuleviku üle", et päästa Euroopa tulevik.

PDF


ELi rahvusvaheline poliitika demokraatliku kontrolli all: TTIP - Ukraina – NATO
 
 
I. Transatlantiku kaubandus ja investeeringute partnerlus: Demokraatia on ohus
 
 
TTIP-i eesmärk on kõrvaldada meie praegune valitsussüsteem  ja seadused.Tema eesmärgiks ei ole Euroopa kodanike huvid, vaid kõige olulisemate majandus-ja finantstegelaste omad. Neid lükkab tagant Obama, kes võitleb, et taastada oma otsene autoriteet (st Kongress saab talle vaid öelda kas jah või ei tervele lepingule) 1, sest tema poliitiline toetus oma riigis on väga nõrk raske  finants-ja majandusliku olukorra pärast USA-s. Suunaks on Euroopa Komisjon, millest on saanud liberaliseerimise masin, mis on Euroopa huvide vastu.

TTIP juhivad inimesed, kes ei ole sinna valitud, kes ei ole mingi poliitilise ega demokraatliku kontrolli all ja kes naudivad kogu elu jooksul puutumatust oma töö ajal vastu võetud otsuste eest.. 2
 
TTIP arutelud on saladus, ilma et seda kontrolliksid Euroopa Liidu liikmesriikid (Euroopa Nõukogu), Euroopa Parlament või selle kodanikud. Leping avalikustatakse alles pärast selle allkirjastamist kui seda enam ei saa muuta. 3
 
Peamiselt kaotab TTIP Euroopa ja Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsuse. See võimaldab eraettevõtetel kaevata Euroopa valitsused kohtusse, kui nende õigusnormid ja seadused saavutavad optimaalse kasumi nendest ettevõtetest. Peetakse läbirääkimisi vaatamata vastuolulisele trans -Atlandi suhetele paljudes valdkondades: toiduohutus, geneetiliselt muundatud organismid,  Uhendriikide National Security Agency luureprogramm, põllumajandus, kultuur ... 4
 
 
Vastuseis TTIP-ile Euroopas kasvab ja on muutumas organiseeritud liikumiseks. Kui TTIP ei ole aktsepteeritud  riikide parlamentide poolt ega Euroopa Parlamendi poolt, siis võib see kaasa tuua diplomaatilised pinged ELi liikmesriikide ja USA vahel.5
 
 
·        Kas sa osaleksid Euroopa koalitsioonis TTIP vastu, kui teid kutsutakse?
 

 
 
II. Ukraina kriis: Iseseisvus on ohus
 
Euroopa projekt ehitati alternatiivina vanale maailmale,kus Euroopa riigid võitlesid omavahel diplomaatia ja sõjaga. Nüüd, 100 aastat pärast I maailmasõja algust, oleme olukorras, kus see vana maailm on taas muutunud reaalsuseks. Praegusel EL puudub tugev poliitiline juhtimine ja on seetõttu domineeritud USA huvidest.
 
LEAP nimetas Ukraina kriisi  "USA reaktsioon ellujäämise nimel: algatada külm sõda, et teha annekteerimist Euroopaga lihtsamaks" ja selgitab: "Meie meeskond on veendunud, et selle taga on ei rohkem ega vähem kui katse annekseerida Euroopa (peamiselt TTIP-i vabakaubanduse kokkuleppe alusel, kuid  peamiselt täitmaks suurt Euroopa poliitilist vaakumit, ja paigutades USA väed Euroopa pinnale, mis juba toimub) tugevdada dollari tsooni, mis on täielikus kollapsis, teades, et kui dollar ei ole enam peamine valuuta rahvusvahelises kaubanduses, siis on Ameerika Ühendriikid hävimisohus . Nii et tõesti räägime siin ellujäämisest. "6
 
Selles olukorras on LEAP esitanud  kaheksa strateegilisi soovitust ja nõuab "Eurotsooni riigipeade konventsiooni Euroopa rahu ja iseseisvuse eest."
 
 
·        Kas toetate Eurotsooni riigipeade konventsiooni Euroopa rahu ja iseseisvuse eest?
 

 
 
III. NATO: Rahu on ohus
 
Euroopa on  rahuprotsessi tulemus ja olla  maailmas rahumeelne esineja, on Euroopale kutsumus ja kohustus. NATO on vana maailma jäänuk, mis loodi peale Teist Maailmasõda ja  ei eksisteeri enam globaalsel skaalal.
 
Nüüd oleme olukorras, kus NATO väed tuuakse sisse Venemaa vastu, olles meie Euroopa territooriumil. Olukord, mille võiks lahendada läbirääkimiste kaudu ja rahu läbirääkimistega,  ähvardab tuua sõja Euroopasse.
 
Ja see mõjutab Euroopa terviklikkust. Iga Euroopa Liidu liikmesriigile tagatakse, et neid kaitsevad teised liikmesriigid, neid ähvardava välise rünnaku  eest. Kuid Euroopal ei ole ühist kaitsepoliitikat, mistõttu Newropeans on võidelnud oma programmi loomisel, et luua Euroopa kaitse.
Nüüd, Ukraina kriisiga,  näeme liikmesriike, kes peavad kahepoolselt läbirääkimisi USA ja NATO-ga, et rajada sõjaväebaase.
 
 
·        Kas toetate mitte-Euroopa relvajõudude  eemaldamist Euroopa aladelt ja, peamiselt, Ühendriikide tuumarelvade eemaldamist?
 
 
 
IV. EEAS-i  (European External Action Service) likvideerimine või tema panemine
 
 
EEAS ja Liidu välisasjade ja julgeolupoliitika kõrge esindaja, Ashton, on peamiselt vastutavad  Ukrainas toimuvas. LEAP kirjutab sellega seoses oma teise strateegilise soovituse:
 
"Et seda teha, on hädavajalik, et karistada Euroopa Komisjoni välisteenistuse poliitilist vastutustundetust ja neile meenutada oma kohustus liikmesriikide ees. Välisteenistus on Euroopa diplomaatiline teenistus, millel ei ole õigust eurooplaste nimel rääkida ja seda vähem nende nimel teha strateegilisi otsuseid, mille tagajärjena hävivad suhted oma naabritega, algatada kodusõdu naaberriikides ja luua riske sõdade või raudse eesriide algatamiseks. Nii sisuliselt kui ka vormiliselt, pole midagi lihtsamat kui meenutada EEAS-ile nende lubadusi ja nad ühendada poliitilisi otsusi  tegeva institutsiooniga ja muuta demokraatlikult seaduslikuks" 8
 
 
·        Kas toetate üleskutset  keelamaks EEAS-i tegevuse või tema panemise poliitilise kontrolli alla?
 
 


Demokraatlik Euroland, tee tulevikku
 
 
V. Eurolandi rahvusvaheline poliitika demokraatliku kontrolli alla
 
 
Newropeans arvab, et Euroopa rahvusvaheline poliitika  võib olla tõhus ja õigustatud ainult siis, kui see põhineb demokraatlikule protsessile, mis tähendab :
 
- Läbipaistev otsuste tegemine Euroopa rahvusvahelise poliitikas, sealhulgas kaubanduspoliitikas ja eriti Euroopa positsioonis suuremate otsuseid tegevate suurte mitmepoolsete institutsioonide organisatsioode suhtes (ÜRO, WTO, Rahvusvaheline Valuutafond , Maailmapank, ... ) ;
 
-Iga-aastane arutelu parlamendis Euroopa Välispoliitika järgnevate aastate poliitikast, hääletades ja otsustades häälteenamusega;
 
-  Parlament hääletus iga  Euroopa vägede missiooni puhul. Selle otsuse saab võtta kasutusele alles  pärast ühise kaitsepoliitika kasutusele võtmist , mis määratleks Euroopa poliitika sõjalisi struktuure. Praegu soovitab Newropeans Euroopa Ülemkogu otsust, kus häälteenamusega otsustatakse  sõjalised missioonid mitmekulgses koosluses (EL ja NATO) ;
 
- Üleeuroopaline referendum kahekordse enamusega (enamik Euroopa kodanikke ja
enamik liikmesriikide kodanikke) otsustades suuremaid muutusi ELi lepingutes ja eelkõige Euroopa integratsioonis.
 
 
·         Kas toetate Newropeans ettepanekut, et iga suurem muutus  ELi lepingutes, eelkõige seoses Euroopa integratsiooniga saab teha ainult läbi üleeuroopalise referendumi?
 

 
VI. Demokraatliku Eurolandi valitsemine
 
Newropeans on aastaid kritiseerinud  ELi ebademokraatlikku süsteemi ning oma "16 ettepanekus" 9 ja programmis 10 on pakkunud alternatiivi, mis kasutab ühtset valimisseadust parteinimekirju ja üleeuroopalisi nimekirju, et pooled Euroopa Parlamendi kohtadest oleks valitud poolt üleeuroopaliste nimekirjade alusel ja juhtorgan  oleks valitud parlamendi poolt, poli-tsentrism ja mitmekeelsus.
 
Nagu näeme praeguses konkurentsis ja tõenäolises valimiste tulemuses, on  käesoleva ettepaneku elluviimine oluline Euroopa parlamentaarses institutsioonis.
 
Täna seisame silmitsi sügava poliitilise kriisi ja  poliitilise juhi olematuses  EL-is, mis ohustab edukat integratsiooni. EL oli suures ülekaalus domineeritud ja blokeeritud Suurbritannia poolt ja läbi Ühendatud kuningriikide, Ameerika Ühendriikide poolt. Nüüd, kus mõlemad on kriisis, ohustab EL kokku varisemine. Et minna edasi, teeb Newropeans ettepaneku mitte pöörata tähelepanu  ELi riigi kokkuvarisemisele, vaid pigem Eurolandile.
 
Viimastel aastatel on eurot, mis loodi ilma poliitilise integratsioonita, rünnatud. Ühendatud Kuningriigid on votnud vastu otsuse mitte Eurot kasutada  ja mitte eurotsooni astuda ja on püüdnud vältida Eurolandi valitsuse loomist. Vaatamata sellele, on esimesed poliitilised Eurolandi valitsuse institutsioonid loodud. Nii sünnib , Euroland  nagu uus iseseisev üksus, kuid ta ei ole demokraatlik, pigem on see riikide valitsuste loodud ja nad ei vastuta Euroopa kodanike eest. Selleparast võitleb Newropeans Eurolandi demokratiseerimise eest.

 
·         Kas toetate Newropeans ettepanekut, et iga suurem muutus  ELi lepingutes, eelkõige seoses Euroopa integratsiooniga saab teha ainult läbi üleeuroopalise referendumi?
 
  
 
 
PDF
Belgique / België / Belgien | Deutschland | Eesti | Éire | Ελλάδα | Espana | France | Italia | Κύπρος | Latvija | Luxembourg | Malte | Nederlands | Österreich | Portugal | Slovenija | Slovensko | Suominewropeans 2009
Rejoignez la plateforme! Machen Sie mit! Join us!
SK-Slovenská ľudová strana (SLS)
LU-PIRATEN
DE-die-linke
FR-NouvelleDonne
LT-Suverenitāte
IE-fisnua
NL-GROEN
SI-Piratska stranka Slovenije
IT-M5S
MT-Alleanza Liberali Malta
ES-Partido da terra
SK-PRIAMA DEMO
FR-Europe citoyenne_logo_web4
FR-Europe populaire (Castro)
BE-Socialistische Partij anders
NL-Piratenpartij
ES-CILUS, Ciudadanos Libres Unidos
NL-50pluspartij
FR-europeecologie
BE-cdh
FR-msa-circonscription-ouest-europeennes-nicolas-rey
ES-ALTERNATIVA REEPUBLICANA
FR-Pour l'Union, une génération d'action
AT-EU STOP
LT-CDU
FR-PIRATE SUD OUEST
AT-SPÖ
EDE-2014
DE-ODP
IE-DDI
JEZUS LEEFT- logo
FR-Radicalement Citoyen
ES-Agrupación de Electores Recortes Cero
IT-FORZA-DEMARTNI
SU-Perussuomalaiset